ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل در مدل‌های مختلف به‌صورت کدهای مختلفی ظاهر می‌شوند در این قسمت به ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل و دلایل بروز این ارورها اشاره‌شده است. برای رفع عیب دستگاه و برطرف کردن ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل و مشکل دستگاه ابتدا دفترچه راهنمای دستگاه را حتماً مطالعه نمایید و نکته دیگر اینکه اطلاعات فنی لازم است و فرد باید اطلاعات داشته باشد.

 • کد خطا R1 : زمانی که این ارور نمایش داده می‌شود ممکن است سنسور یخچال قطع یا خراب‌شده باشد همچنین امکان دارد مدار برر کنترل دستگاه دچار خرابی شده باشد.
 • ارور  F3 : زمانی که المنت دستگاه از 85 دقیقه بیشتر کار کند چشمک‌زن دستگاه هشدار می‌دهد چراغ HIGH دستگاه شروع به هشدار می‌کند. قسمت‌هایی که باید بررسی شود و این ارور  مربوط به آن می‌شود هیتر و سیم‌کشی‌های مربوط به آن و همچنین خرابی در مدار برد می‌باشد.
 • ارور  C1  : زمانی که سنسور برفک‌زدایی یخچال 5 درجه باشد این خطا و ارور رخ می‌دهد و چراغ  QUICK شروع به چشمک زدن می‌کند. مواردی که باید بررسی شود مقدار اهم سنسور می‌باشد و همچنین ممکن است برد خراب‌شده باشد.
 • ارور  D1  : نمایش این ارور و کد خطا مربوط به وجود عیب و یا اتصال کوتاه در سنسور برف زدایی است. همچنین امکان دارد مشکل مربوط به وجود ایراد و خرابی در برد دستگاه باشد.

نکته : در بعضی از موارد پیش می‌آید که تمامی چراغ‌های دستگاه خاموش بوده و هیچ خطایی نمایش داده نمی‌شود این مشکل مربوط به وجود قطعی در هیتر بوده و احتمال دیگر اینکه ممکن است برد دچار مشکل شده باشد.

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

 • ارور  E1 : زمانی که این ارور نمایش داده می‌شود نشان می‌دهد سنسور یخچال دچار خرابی یا قطعی شده است و یا اینکه مدار برد کنترل دستگاه خراب شده است.
 • ارور  E2  : نمایش این ارور مربوط به سنسور فریزر می‌باشد. ممکن است خرابی در مدار برد کنترل دستگاه نیز باعث بروز این ارور شده باشد.
 • ارور  E3  : این ارور مربوط به سنسور اواپراتور بوده و احتمال دارد سنسور اواپراتور، مدار برد الکترونیک دستگاه، المنت، ترموفیوز دچار خرابی شده باشند.
 • ارور  E4 : این ارور مربوط به سنسور محیط می‌باشد. و ممکن است خرابی از المنت، ترموفیوز یا مدار برد باشد.
 • ارور  E5 : این ارور مربوط به وجود ایراد سیستم تبرید می‌باشد و دلیل آن می‌تواند قطع کار کمپرسور، خرابی سنسور اواپراتور، خرابی المنت و ترموفیوز و یا خرابی مدار برد دستگاه باشد.
 • ارور  E6 : زمانی که گرما در یخچال بیشتر از 15 درجه باشد این ارور مشاهده می‌شود. این افزایش گرما ممکن است از وجود مشکل گاز،دمپر کانال هوا و یا اینکه اواپراتور یخ‌زده باشد.
 • ارور  E7 : زمانی که در یخچال سرما زیر 4 درجه باشد این ارور نمایش داده می‌شود. دلیل آن می‌تواند وجود ایراد در دمپر باشد و اینکه کانال هوا شکسته باشد.
 • ارور  E8 : این ارور نشان می‌دهد که خرابی مربوط به مدار برد می‌باشد و یا اینکه مشکلی در ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی به وجود آمده است.
 • ارور  E9 : دلیل این ارور برفک‌زدایی می‌باشد.همچنین ممکن المنت یا سنسور اواپراتور و مدار برد دچار خرابی شده باشند و یا اینکه ترموفیوز سوخته باشد.
 • ارور  E10 -: این ارور نشان می‌دهد که فن اواپراتور و یا برد خراب‌شده‌اند و اینکه اواپراتور سرما ندارد.
 • ارور  E11 : با نمایش ارور می‌توان فهمید که فن کندانسور دچار مشکل شده است و ممکن است سوخته باشد و یا اینکه مدار برد دچار مشکل شده باشد.
 • ارور  E12 : این خطا می‌تواند بر اثر مشکلات خرابی مدار برد، مشکل ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی رخ به وجود آید.
 • ارور  0E  : در یخچال‌فریزرهای جدید این ارور مربوط به فن اواپراتور است. امکان دارد فن یا مدار برد دچار خرابی شده باشند.
 • ارور  1E  : وجود اشکال رد فن کندانسور در یخچال‌فریزرهای جدید با این ارور نشان داده می‌شود. احتمال دارد مدار برد هم دچار مشکل شده باشد.
 • ارور  2E  : خطای کابل دیتا و یا خرابی در مدار برد و همچنین وجود مشکل در ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی در محصولات جدید یخچال فریز با این ارور نشان داده می‌شود.

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل ، یخچال تک مدل ESR24

 • ارور  E1  : این ارور به وجود ایراد در سنسور یخچال اشاره دارد. مدار برد کنترل دستگاه ممکن است دچار خرابی شده باشد و یا اینکه سنسور یخچال قطع یا خراب‌شده باشد.
 • ارور  E3  : این ارور نشان می‌دهد ایراد از سنسور اواپراتور است. ممکن است سنسور اواپراتور، مدار برد الکترونیک دستگاه، ترموفیوز و یا المنت خراب‌شده باشد.
 • ارور  E4  : در صورت ایراد در سنسور محیط این ارور نمایش داده می‌شود. مشکل ممکن است خرابی ترموفیوز، المنت و یا مدار برد الکترونیک دستگاه باشد.
 • ارور  E5  : نمایش این ارور مربوط به ایراد در سیستم تبرید است. ممکن است المنت خراب‌شده باشد یا کمپرسور کار نکند و یا اینکه سنسور اواپراتور و مدار برد و ترموفیوز خراب شده باشند.
 • ارور  E9  : این ارور می‌تواند بر ایراد در برفک‌زدایی، خرابی سنسور اواپراتور و مدار برد و یا سوختن ترموفیوز اشاره داشته باشد.
 • ارور  F0  : وقتی فن اواپراتور دچار سوختگی، قطعی یا خرابی می‌شود و یا برد خراب می‌شود این ارور نمایش داده می‌شود.
 • ارور  F1  :  علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم‌های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی
 • ارور  ER  : این ارور بر وجود ایراد و خرابی در مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر اشاره می‌کند.

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل ، فریزر تک مدل ESF24

 • ارور  E2 : در فریزر تک این ارور مربوط به سنسور محیط می‌باشد. ممکن است سنسور دمای فریزر دچار قطعی یا خرابی شده باشد و یا اینکه مدار برد کنترل دستگاه خراب‌ شده باشد.
 • ارور  E3  : ارور نمایش داده مربوط به اشکال در سنسور اواپراتور می‌باشد. این ایراد ممکن است به دلیل خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه، ترموفیوز و المنت باشد.
 • ارور  E4  : زمانی که مشکلی در عملکرد سنسور محیط به وجود آید این ارور نمایش داده می‌شود. ممکن است المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک دستگاه خراب شده باشد.
 • ارور  E5  : این ارور نشانه ایراد سیستم تبرید می‌باشد. دلیل آن هم می‌تواند کار نکردن کمپرسور، خرابی سنسور اواپراتور، المنت، ترموفیوز و مدار برد باشد.
 • ارور  E9 : این ارور نشان‌دهنده ایراد برفک‌زدایی، خرابی مدار برد، سنسور اواپراتور، المنت و یا سوختن ترموفیوز است.
 • ارورF0  : یکی از دلایل خرابی یا سوختگی فن اواپراتور یا خرابی برد می‌تواند باعث نمایش این ارور شود.
 • ارور F1 : دلیل نمایش این ارور می‌تواند یکی از علت‌های خرابی فن کندانسور، قطع شدن کابل فن به کابین و با خرابی مدار برد اصلی باشد.
 • ارور  ER : این ارور مربوط به وجود ایراد و مشکل در برد اصلی دستگاه می‌باشد. امکان دارد مدار برد اصلی  و یا برد نمایشگر خراب شده باشد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =